Meer weten?

Kiescoach en kindercoach

KIES staat voor: ’Kind In Echtscheidings Situatie’. KIES-coaching helpt kinderen in de leeftijd van circa 4 tot 18 jaar om beter met een scheiding om te gaan. Begrip, uiting en verwerking van – vaak tegenstrijdige – gevoelens bij het kind, staan in KIES-coaching centraal.

Kies is een professioneel, geautoriseerd hulpverleningsmodel dat de communicatie in een gespannen sfeer vanuit het kind ontspant, waardoor het beter met de situatie kan omgaan. Aan de orde komen o.a. het herkennen van de eigen situatie, omgaan met veranderingen en hulp vragen. KIES geeft kinderen in echtscheidingssituaties een stem. Als ouders heb je immers het beste met je kind voor, maar is het moeilijk hier in een echtscheiding richting aan te geven.

KIES wordt zowel in groepjes kinderen als individueel aangeboden.

Ga voor meer informatie of een adviesgesprek naar contact.

© 2011 Jacqueline Lambert – Coaching & Counselling | Ontwerp en bouw: Het Noorden Communiceert | Proudly powered by WordPress